Hutrin sukuseuran historiaa


Ajatus sukuseuran perustamisesta oli syntynyt vuonna 2001 valmistuneen sukukirjan teon yhteydessä. Kirjan tietojen hankkimiseen löytynyt aito yhteishenki ja innostus näytti luovan hyvät lähtökohdat sukuseuran perustamiseen. Hutrin sukuseura perustettiin Hausjärvellä 15.9.2001 järjestetytyn sukutapaamisen yhteydessä. Yhdistyksen nimeksi valittiin HUTRIN Sukuseura ry ja kotipaikaksi Riihimäki ja sen toimialueena on koko maa. Sukuseuran on hyväksytty Karjalan Liitto ry:n jäseneksi.